Granny Smith Elma

Granny Smith Elma

Sert, sulu, mayhoş, yeşilimsi beyaz meyve etli, gevrek bir elma türüdür. Geççi çeşittir. Yeşil kalın kabuklu, üzeri belirgin lensitillidir. Verimi yüksek, orta iri, iri büyüklükte bir meyvedir. Ekim ayının 4. ve Kasım ayının 1. haftaları arasında hasat edilir. Soğuk depolarda Mart ayına kadar, kontrollü atmosfer soğuk depolarda ise 12 ay boyunca muhafaza edilebilir. Toprak yapısına göre M9, M26 ve M106 anaçlarında verimlidir. Nemli ve güneşi bol bölgelerde daha kaliteli meyve oluşturur. İç pazarda tanınmış bir elma çeşididir. Son yıllarda yaygınlaşan üretimi ithalat talebini azaltmıştır..

  • Granny Smith türünün sertlik değeri 7,5 Kg/cm2 (±0,5), şeker oranı 10 oBrix (±1)'dir.
  • Granny Smith türü Ekim ayının 4. haftası ve Kasım ayının 1. haftalarında hasat edilir.